Protestanckie‎ > ‎

Nowy Testament, Współczesny Przekład

opublikowane: 07.06.2010, 13:19 przez Biblia Święta   [ zaktualizowane 07.06.2010, 14:26 ]
Nowy Testament, Współczesny Przekład – protestanckie tłumaczenie Nowego Testamentu zjęzyka greckiego na współczesny język polski. Opracowane przez Komisję Przekładu Nowego Testamentu, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego.

Charakterystyka

Polski Nowy Testament został opracowany według reguł jakie przyjęto w stosunku do przekładów współczesnych na inne języki, np. język angielski – Good News for Modern Man, język niemiecki –Die Gute Nachricht, język francuski - Bonne Nouvelles Aujourd’hui. W tłumaczeniu zastosowano zasadę ekwiwalencji dynamicznej. Podstawą przekładu był tekst grecki The Greek New Testament, K. Aland, M. Black, C. M. Martini, B. M. Metzger i A. Wikgren, wydanie III z 1975 r.

W przekładzie pojawia się imię Boże w formie Jahwe (Ewangelia Łukasza 1:78).

Fragment przekładu

Fragment Współczesnego Przekładu Nowego Testamentu:

Quote-alpha.png
Gdy tylko powiał południowy wiatr, podnieśli kotwicę i popłynęli wzdłuż wybrzeży Krety z nadzieją, że powiodą się ich zamiary. Wkrótce jednak od strony lądu zerwał się huraganowy wiatr o nazwie Eurocyklon. Statek uderzony porywem wichru nie mógł utrzymać kursu i od tej chwili byliśmy zdani na łaskę fal. Pędzeni wiatrem w pobliżu wysepki Klaudy, tylko z wielkim trudem zdołaliśmy zabezpieczyć szalupę. Po wciągnięciu jej na pokład zabrano się do umacniania burt linami. Potem, w obawie, żeby nie wpaść na mielizny Syrty, trzeba było rzucić dryfkotwę i tak nas niosło.
Dzieje Apostolskie 27:13-17

Tłumacze

Współczesny Przekład Nowego Testamentu opracowany został przez międzywyznaniowy zespół duchownych różnych kościołów protestanckich w Polsce. Ostatecznie tekst został zweryfikowany przez komisję w składzie: ks. prof. dr W. Benedyktowicz (przewodniczący), ks. doc. Dr E. Bałakier, ks. prof. dr J. B. Niemczyk, ks. W. Preiss, ks. B. Tranda (częściowo).

Daty wydań

  • 1975 r. – Ewangelia Mateusza 
  • 1978 r. – Cztery Ewangelie 
  • 1991 r. – Nowy Testament